Raport bieżący 10/2018 – Nabycie akcji spółki przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi funkcję zarządcze

Zarząd Carpathia Capital S.A. niniejszym informuje, że w dniu 11 maja 2018 r. otrzymał informacje na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji nabycia akcji Spółki przez INC S.A. – osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Raport bieżący 10/2018

Powiadomienie o transakcjach

Tagi: ,