Publikacja raportu rocznego Carpathia Capital S.A.

Carpathia Capital S.A. powstała w kwietniu 2014 r. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy została określona strategia rozwoju działalności w Rumunii oraz podjęto działania formalne niezbędne do pozyskania kapitału na inwestycje. W grudniu 2014 r. Spółka zakończyła ofertę prywatną akcji serii B pozyskując 2,6 mln zł na działalność inwestycyjną. W odpowiedzi na zainteresowanie oraz popyt zgłaszany przez inwestorów, w grudniu 2014 r. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o emisji do 400.000 akcji zwykłych serii B2, do 1.000.000 akcji serii C, oraz do 1.000.000 akcji zwykłych serii D. Emisje prywatne akcji zwykłych serii B2 i C zostały zakończone w lutym 2015 r. przy zapisach o wartości 3,16 mln PLN. Zarząd Carpathia Capital realizując zobowiązania wobec akcjonariuszy określone w Dokumentach Ofertowych, działając przy współpracy z Autoryzowanym Doradcą Rynku AeRO (INC SA), podjął działania zmierzające do wprowadzenia akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku AeRO BVB w Rumunii. W dniu 25 lutego 2015 r. miały miejsce uroczysta inauguracja działalności rynku AeRO BVB oraz debiut Carpathii Capital. W marcu 2015 r. Carpathia Capital sfinalizowała pierwszą inwestycję portfelową nabywając akcje dynamicznie rozwijającej się spółki Bittnet Systems, działającej w sektorze IT (objętej rankingiem Top Technology Fast 500 by Deloitte for the EMEA2014). W kwietniu 2015 r. akcje Bittnet Systems zadebiutowały na rynku AeRO BVB. „Obserwując możliwości rynkowe jakie kreują popyt na kapitał zgłaszany ze strony małych i średnich przedsiębiorstw w Rumunii oraz uruchomienie rynku alternatywnego AeRO BVB, jestem przekonany, że Carpathia Capital będzie tworzyła wartość dla akcjonariuszy, konsekwentnie realizując przyjętą strategię inwestycyjną” powiedział Paweł Śliwiński CEO Carpathia Capital.Tagi: , , , ,