Publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku

W czwartym kwartale 2016 roku Carpathia Capital odnotowała 105 000 zł zysku z inwestycji. Główne elementy zysku z inwestycji prezentowały się następująco:

– aktualizacja wartości portfela inwestycyjnego (-37 000 zł),
– zysk ze sprzedaży papierów wartościowych (98 000 zł),
– odsetki i dywidendy (44 000 zł).

Środki pieniężne pozostają najważniejszym aktywem Spółki z udziałem 62,30% sumy bilansowej. Aktywa finansowe w pozostałych jednostkach stanowiły drugą najważniejszą pozycję, co stanowi 37,20% ogółu majątku. Kapitał własny na dzień 30 grudnia 2016 roku wyniósł 8 650 000 zł, kapitał zakładowy 1 951 000 zł.

Spółka w dalszym ciągu rozwija się bez długu.

Cały raport dostępny tutaj.

Tagi: