Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku

W trzecim kwartale 2017 roku Carpathia Capital odnotowała 895 000 zł zysku z inwestycji.

Głównymi czynnikami wpływającymi na wynik z inwestycji były:

– aktualizacja wartości portfela inwestycyjnego (894 000 zł),
– odsetki i dywidendy (1 000 zł).

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2017 roku Spółka odnotowała zysk na inwestycjach w wysokości 733 000 zł.

Głównymi czynnikami wpływającymi na wynik z inwestycji były:

– aktualizacja portfela inwestycyjnego (667 000 zł),

– odsetki i dywidendy (48 000 zł),

– zysk ze sprzedaży papierów wartościowych (18 000 zł).

W analizowanym okresie (pierwsze dziewięć miesięcy 2017 r.) Carpathia Capital zanotowała koszty administracyjne w wysokości 54 000 zł oraz odnotowała zysk operacyjny w wysokości 679 000 zł.

Środki pieniężne pozostają najważniejszym aktywem spółki stanowiąc 49.40% aktywów ogółem. Aktywa finansowe w pozostałych jednostkach wyniosły 49,26% sumy bilansowej.

Spółka spodziewa się dalszego wykorzystania środków pieniężnych na analizowane projekty inwestycyjne w nadchodzących miesiącach, zarówno w Polsce jak i w Rumunii.

Spółka w dalszym ciągu rozwija się bez długu.

Całość raportu dostępna tutaj.

Tagi: