Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku

W I kwartale 2020 roku Carpathia Capital SA, inwestująca w podmioty z sektora małych i średnich spółek wypracowała blisko 0,6 mln zysku inwestycyjnego. Blisko połowę, Carpathia Capital wypracowała z zysku ze sprzedaży papierów wartościowych. Wynik netto wyniósł 538 tys. zł, co oznacza wzrost o 48 proc. rdr.

Pierwszy kwartał, stojący pod znakiem rozwoju pandemii i związanym z tym załamaniem aktywności gospodarczej był okresem udanym dla Carpathii Capital. Mając na uwadze zanotowane w marcu rekordowe spadki wartości indeksów rynków akcyjnych w Polsce i Rumunii (ale również w skali globalnej), znaczące odpływy aktywów z funduszy inwestycyjnych oraz załamanie prognoz wskaźników gospodarczych, wyraźnie dodatni wynik inwestycyjny jest znaczącym sukcesem spółki. Na dobry wynik spółki wpływ miała przemyślana strategia budowania portfela inwestycyjnego w oparciu o akcje podmiotów wysokiej jakości, kierowane przez zarządy potrafiące radzić sobie w trudnym otoczeniu.

W minionym kwartale, na NewConnect zadebiutowała z sukcesem spółka Plantwear, której akcjonariuszem jest Carpathia Capital. W najbliższych miesiącach giełdowy debiut planują genXone oraz SkinWallet, będące w portfelu funduszu. Natomiast w drugiej połowie tego roku powinny zadebiutować m.in. spółki gamingowe Detalion Games oraz Play2Chill, których inwestorem też jest Carpathia Capital.

Dodatkowo w styczniu Carpathia Capital zamknęła z 52 proc. zyskiem inwestycję na rynku rumuńskim w firmę Medlife. W rezultacie 5,04 mln złotych zaangażowane w polskie i rumuńskie akcje wypracowało 458 tys. złotych (9,1 proc. kw/kw), a obligacje, lokaty i pożyczki o wartości 4,56 mln złotych dały 115 tys. PLN odsetek i różnic kursowych (2,5 proc. kw/kw).
– Zgodnie z naszą filozofią, fundusz Carpathia Capital dąży do zdywersyfikowanego portfela poprzez inwestycje w różne sektory w Polsce i w Rumunii. Plantwear działa w bardzo dynamicznej branży e-commerce i jest liderem w produkcji drewnianej biżuterii i zegarków. Najbliższe inwestycje Carpathia to zmierzające na rynek publiczny: PunchPunkGames, Polkon, Olimp, Drago Entertainment, Bored Games, President Studio czy Hydra Games – komentuje Paweł Śliwiński, prezes INC, do której grupy kapitałowej należy Carpathia Capital.

W najbliższych miesiącach zadebiutować na warszawskiej giełdzie zamierzają dwie spółki portfelowe. Pierwsza z nich to biotechnologiczna genXone, w której Carpathia Capital jest istotnym akcjonariuszem. Działa ona w obszarze genetyki molekularnej i prowadzi m.in. badania nad koronawirusem SARS-CoV-2. Spółka dynamicznie zwiększa swoje przychody. W samym kwietniu przekroczyły one 1 mln PLN. Z kolei drugą firmą jest SkinWallet, który prowadzi platformę handlu dobrami cyfrowymi w grach. Rośnie on niezwykle dynamicznie, w pierwszym kwartale 2020 r. zwiększyła przychody o 218 proc. Carpathia Capital objęła akcje SkinWallet za ok. 200 tys. zł. Podobne kwoty przeznaczy w tym roku na każdą z co najmniej 10 spółek, które powinny zadebiutować w 2020 r., a które obsługiwane są przez grupę INC.

– Aktualnie jesteśmy świadkami skrajnie niepewnej sytuacji gospodarczej spowodowanej pandemią koronawiursa. Skutki jej były już widoczne na indeksach giełdowych i wycenie poszczególnych spółek. Jednakże nasza filozofia inwestowania, polegająca na silnej dywersyfikacji i niskiej korelacji portfela akcyjnego z głównymi indeksami, pozwoliła utrzymać względną odporność wyników na bieżące zawirowania. Co więcej, dzięki koncentracji portfela na spółkach z tzw. nowej ekonomii, nie odczuwamy negatywnego wpływu na wartość wypracowanych przychodów. Dodatkowo na koniec okresu dysponowaliśmy gotówką na poziomie 3,3 mln zł, co umożliwia nam realizację dalszych atrakcyjnych inwestycji – dodaje Albert Trąpczyński, zarządzający funduszem.

Carpathia Capital – raport kwartalny za I kwartał 2020

Tagi: , , , , , , , , ,