Prywatne konta emerytalne Rumunów podliczone

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez rumuńskie organy nadzoru finansowego, na koniec czerwca średnia wartość prywatnego konta emerytalnego wynosiła 620 EUR (2,770 RON). System emerytalny w Rumunii jest obowiązkowy, ale stosunkowo młody, powstał dopiero w 2008 roku. Należy do niego 6.1 miliona uczestników, ale tylko połowa wpłaca składki regularnie od 2008 roku. Prawie 190 tysięcy uczestników systemu w ogóle nie odprowadza składek do systemu. Średnia wartość prywatnego konta emerytalnego ubezpieczonych, którzy płacili składki regularnie od 2008 roku wynosi 894 EUR (3,921 RON), wartość ta oznacza wzrost o 17%.
Tagi: ,