Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o kolejnej inwestycji kapitałowej. W dniu 14 lipca 2016 r. Spółka zawarła umowę objęcia akcji Domu Maklerskiego INC S.A. z siedzibą w Poznaniu. Na mocy rzeczonej umowy, za cenę emisyjną w łącznej kwocie 122.500 zł, Spółka objęła 49 sztuk akcji imiennych serii C, które będą stanowiły 9,98% w kapitale zakładowym Domu Maklerskiego INC S.A. po rejestracji podwyższenia kapitału.

Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu (wcześniej PricewaterhouseCoopers Securities S.A. z siedzibą w Warszawie) posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 lutego 2012 r. (decyzja DRK/WL/4020/36/14/102/1/2012) na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych (art. 69 ust. 2 ppkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538, z pózn. zm.).

Dom Maklerski INC S.A. oferuje kompleksowe usługi w ramach pierwotnych oraz wtórnych emisji publicznych i prywatnych papierów wartościowych (ang. Initial Public Offering, Secondary Public Offering) na rynku regulowanym GPW, rynku NewConnect oraz rynku Catalyst. W zakres usług związanych z oferowaniem instrumentów finansowych wchodzi m.in. sporządzenie dokumentów transakcyjnych, w tym: Prospektów Emisyjnych, Memorandów Informacyjnych, Dokumentów Informacyjnych, czy Dokumentów Ofertowych.

W dniu 30 września 2015 r. INC S.A. z siedzibą w Poznaniu nabyła 100% akcji PricewaterhouseCoopers Securities S.A. z siedzibą w Warszawie od Pricewaterhouse Coopers Eastern Europe BV z siedzibą w Rotterdamie. Od tego dnia, po zmianie nazwy na Dom Maklerski INC S.A., Spółka funkcjonuje w ramach grupy kapitałowej INC S.A. z siedzibą w Poznaniu. Spółka INC S.A. z siedzibą w Poznaniu jest dynamicznie rozwijającą się polską grupą kapitałową funkcjonującą w obszarze doradztwa i inwestycji na rynku kapitałowym. INC S.A. od 2006 r. jest spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (zadebiutowała jako Inwest Consulting S.A.). INC S.A. jest Autoryzowanym Doradcą rynku NewConnect i rynku Catalyst w Polsce oraz rynku AeRO w Rumunii.