Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o swojej pierwszej inwestycji kapitałowej. 9 marca 2015 r. Spółka podpisała umowę sprzedaży akcji z SC Bittnet Systems SA, z siedzibą w Bukareszcie w Rumunii.

Zgodnie z zawartą umową, Spółka nabyła 450 439 akcji (czterysta piećdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) o łącznej wartości nominalnej 45.043,90 RON (wartość nominalna 1 akcji to 0,10 RON) reprezentujących 10% udział w kapitale oraz sumie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Cena nabycia za gotówkę 450 439 akcji SC Bittnet Systems SA (czterysta piećdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) osiągnęła wartość nominalną w wysokości 150 000 EUR (sto pięćdziesiąt tysięcy) (około 665 000 RON), co stanowi cenę za akcję na poziomie 0,33 EUR (około 1,46 RON) Spółka SC Bittnet Systems SA działa w sektorze IT w Rumunii od momentu założenia w 2007 r.

Główne obszary działalności obejmują szkolenia i doradztwo z zakresu IT oraz integrację systemów informatycznych. Bittnet jest liderem rynku szkoleń IT w Rumunii. Bittnet Systems SA zakłada debiut na rynku AeRO prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Bukareszcie do końca marca 2015 r.