Archives!
MedLife logo

MedLife

Czytaj więcej
DM INC SA

Dom Maklerski INC SA

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o kolejnej inwestycji kapitałowej. W dniu 14 lipca 2016 r. Spółka zawarła umowę objęcia akcji Domu Maklerskiego INC S.A. z siedzibą w Poznaniu. Na mocy rzeczonej umowy, za cenę emisyjną w łącznej kwocie 122.500 zł, Spółka objęła 49 sztuk akcji imiennych serii C, które będą stanowiły 9,98% [...] Czytaj więcej
Bittnet Systems logo

Bittnet Systems

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o swojej pierwszej inwestycji kapitałowej. 9 marca 2015 r. Spółka podpisała umowę sprzedaży akcji z SC Bittnet Systems SA, z siedzibą w Bukareszcie w Rumunii. Zgodnie z zawartą umową, Spółka nabyła 450 439 akcji (czterysta piećdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) o łącznej wartości nominalnej 45.043,90 RON (wartość [...] Czytaj więcej
Moto44 logo

Moto44 (pierwsza inwestycja)

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o kolejnej inwestycji kapitałowej. W dniu 5 stycznia 2016 r. Spółka otrzymała informację o przydziale obligacji Moto44 Sp. z o.o. (dalej jako „Moto44”, „Emitent”). Zgodnie z zawartą umową, Spółka nabyła 500 (pięćset) obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000 PLN (wartość nominalna 1 obligacji to 1.000,00 PLN). Cena [...] Czytaj więcej
Moto44 logo

Moto44 (druga inwestycja)

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o kolejnej inwestycji kapitałowej. W dniu 18 stycznia 2016 r. Spółka otrzymała informację o przydziale obligacji Moto44 Sp. z o.o. (dalej jako „Moto44”, „Emitent”). Zgodnie z zawartą umową, Spółka nabyła 550 (pięćset pięćdziesiąt) obligacji o łącznej wartości nominalnej 550.000 PLN (wartość nominalna 1 obligacji to 1.000,00 PLN). [...] Czytaj więcej