Podsumowanie lipca

 
IMG_3493a
Albert Trąpczyński – Zarządzający Portfelem

Tło rynkowe w perspektywie globalnej

W następstwie silnych wzrostów indeksów giełdowych w czerwcu, obejmujących zarówno rynki akcji i obligacji, lipiec, w obliczu braku bardziej istotnych zdarzeń geopolitycznych i zmian w perspektyw gospodarczych stał pod znakiem naturalnego uspokojenia, a ceny aktywów finansowych podążały w trendzie bocznym. Sytuacja zmieniła się w ostatnich dniach miesiąca i początkiem sierpnia. Chociaż działający przy amerykańskim Fedzie Komitet do spraw Otwartego Rynku (FOMC) zgodnie z oczekiwaniami obniżył główną stopę procentową o 25 punktów bazowych, tak bardziej jastrzębia retoryka Jerome’a Powella mocno ostudziła oczekiwania uczestników rynku, że banki centralne wkroczą w kolejną fazę agresywnego luzowania polityki pieniężnej. Nie bez znaczenia dla cen akcji, obligacji i surowców były również publikacje kolejnych danych makroekonomicznych. Niepokojące są zwłaszcza odczyty indeksów PMI dla przemysłu (wskaźnik wyprzedzający koniunkturę), które w przypadku państw europejskich osiągają poziomy niewidziane od czasów kryzysu zadłużeniowego w strefie euro. Natomiast w perspektywie długoterminowej najważniejszym zdarzeniem ostatnich tygodni wydaje się zapowiedź amerykańskiego prezydenta z pierwszego dnia sierpnia, dotycząca nałożenia kolejnych ceł na chińskie towary, tym razem dotyczą dóbr eksportowych o wartości ponad 300 mld dolarów. Z drugiej strony obserwowaliśmy dewaluację yuana, która sprowadziła chińską walutę do historycznie niskiego poziomu kursu względem amerykańskiego dolara. Niewykluczone, że w grę wchodzą interwencje chińskich władz monetarnych, noszące znamiona manipulacji walutowej stanowiącej odpowiedź na działania amerykańskiej administracji. Dalsza eskalacja napięć na linii USA – Chiny może potencjalnie zwolnić, a nawet odwrócić procesy globalizacyjne w światowej gospodarce, istotnie przy tym wpływając na perspektywy dla wielu modeli biznesowych bazujących na intensyfikacji globalnej wymiany handlowej. W takiej sytuacji indeksy akcyjne oraz obligacji korporacyjnych notowały istotne spadki, natomiast zyskiwały aktywa bezpieczne; obligacje skarbowe i złoto.

Sytuacja na giełdzie polskiej i rumuńskiej

W tym trudnym otoczeniu bardzo dobrze radziły sobie kursy akcji rumuńskich spółek. Główny indeks tamtejszej giełdy – BET – zyskał na przestrzeni lipca aż 4,42% (przy czym w pierwszych dniach sierpnia oddał -2,15%, stan na 6.08.). Na tym tle, warszawski WIG wypadł dość blado, bowiem lipiec zamknął z wynikiem -0,86%, a sierpień zapoczątkował pogłębieniem spadków o -4,08%. Odmiennie wyglądała sytuacja na polskim parkiecie alternatywnym NewConnect, który z punktu widzenia obecnej alokacji portfela Carpathii jest znacznie trafniejszym punktem odniesienia. Indeks NCIndex zyskał w lipcu 6,69%. Należy mieć jednak na uwadze, że stanowi to efekt specyficznej konstrukcji indeksu, w którym bardzo dużą wagę ma kilka spółek. W lipcu, kurs największej z nich, Gremi Media SA zyskał aż 42,86% przy bardzo niskim wolumenie i braku istotnych informacji płynących ze spółki. Natomiast przeciętna spółka notowana w ramach alternatywnego systemu obrotu traciła -1,39%. Rentowności obligacji zarówno polskich, jak i rumuńskich spadały, pomimo rosnącej inflacji.

Działania podjęte na portfelu Carpathii

Po kilkunastoprocentowym wzroście wartości portfela w czerwcu, lipiec został zakończony ze stopą zwrotu na poziomie -2,86%. Na wyniku ważyło przede wszystkim zachowanie bohatera poprzedniego miesiąca, spółki Bittnet, która po spektakularnych wzrostach spotkała się z realizacją zysków przez akcjonariuszy. Zespół inwestycyjny Carpathii podjął takie działania już w minionym miesiącu, czego efektem była sprzedaż akcji o wartości ponad 2 mln RON (co pozwoliło też zrównoważyć strukturę portfela, w którym udział rumuńskiej spółki technologicznej był zbyt wysoki). Lipcowy kurs uznaliśmy za nieco mniej atrakcyjny, w związku z czym wartość sprzedanych akcji na rynku rumuńskim wyniosła kilka tysięcy. Na tle spadku kursu Bittnetu, dwie pozostałe spółki portfelowe z rynku rumuńskiego zachowywały się stabilnie. Fondul Proprieteata stracił -0,95%, natomiast MedLife zyskał +1,35%. Widać było również wpływ pory wakacyjnej, w przypadku obu spółek obroty były o połowę niższe niż w czerwcu. Patrząc prospektywnie, zespół inwestycyjny podjął decyzję o zaangażowaniu się w emisję prywatną akcji spółki, która zostanie wprowadzona do obrotu na rynku Aero. Równocześnie, pod bliższą obserwacją pozostają dwa podmioty z głównego parkietu rumuńskiego (kwestia bardziej atrakcyjnej wyceny).

Notowania polskiej części portfela pozostawały w trendzie bocznym przy bardzo niskiej aktywności inwestorów. Z punktu widzenia wyniku portfela największe znaczenie miało zachowanie kursu spółki Pozbud SA (notowanej na rynku głównym GPW), której akcje zyskały 15%. Bardzo silne spadki z czerwca i maja odreagowała PrimaModa (+14,37%), niemniej jej kurs w dalszym ciągu jest daleki od poziomów z kwietnia. Skromne wzrosty zanotowały Maxipizza (+3,29%) i Prymus (+2,81%). Silniej tracił Ekopark (-12,58%), natomiast nieduże spadki wartości dotknęły kurs spółki Dook SA (-3,21%), a bez zmian pozostały notowania Polman SA. Warto podkreślić, że przedstawione wyżej zmiany kursów odbywały się w zasadzie bez udziału napływu informacji od emitentów. Głównym wydarzeniem na spółkach portfelowych były zmiany organizacyjne w ramach Grupy Kapitałowej Pozbud SA (wydzielenie produkcji okienno- drzwiowej do nowo powołanej spółki).

Najbliższe dni będą pod tym względem interesujące, ponieważ rozpoczyna się sezon publikacji raportów za drugi kwartał bieżącego roku (w przypadku spółek z NewConnect termin upływa 14-ego sierpnia, dla podmiotów notowanych na GPW 20-ego sierpnia, spółki notowane w Rumunii mają czas do końca bieżącego miesiąca). Pierwszą ze spółek portfelowych, która opublikowała raport jest Polman. Spółka podtrzymała dobre tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży, znacząco poprawiła wynik na poziomie zysku netto poprzez poprawę struktury kosztowej. Dobre wyniki spotkały się z adekwatną reakcją inwestorów i kurs w dniu ich ogłoszenia rósł o +3,08%.

Z kwestii o charakterze operacyjnym, aażnym elementem obecnych działań Spółki jest wprowadzenie akcji serii E na rynek NewConnect i tym samym doprowadzenie do dual-listingu Carpathii. W chwili obecnej, od debiutu na rynku NewConnect dzieli Spółkę przyjęcie uchwały przez Zarząd Giełdy o wprowadzeniu akcji do obrotu. Oczekujemy, że datę poznamy na przestrzeni najbliższych dni.

Albert Trąpczyński