Podsumowanie komunikacji nowej strategii rozwoju Grupy INC

17 marca 2020 roku została ogłoszona nowa strategia rozwoju Grupy INC, której głównym celem jest wypracowane pozycji lidera w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw na rynku kapitałowym. Jednym z efektów realizacji celu ma być 6-krotny wzrost wartości firmy do września 2022 – wynika z założeń programu motywacyjnego, będącego jednym z narzędzi realizacji nowej strategii.  Grupa INC zamierza również rozwinąć działalność inwestycyjną realizowaną przez dwie Alternatywne Spółki Inwestycyjne wchodzące w skład grupy – Carpathia Capital SA oraz INC Private Equity SA.

Publikacji nowej strategii towarzyszyły szerokie działania promocyjne wśród interesariuszy. Jednym z takich działań był czat inwestorski podczas którego zainteresowani inwestorzy mogli zadawać pytania zarządowi INC SA. Czat odbył się w ramach serwisu Strefainwestorów.pl. W spotkaniu wzięło udział ponad 750 osób, a prezes zarządu INC Paweł Śliwiński odpowiedział na blisko 35 pytań. Opublikowana strategia rozwoju spotkała się z dobrym przyjęciem wśród dziennikarzy, co przełożyło się na liczne publikacje w mediach internetowych.

Prezes zarządu INC SA był również gościem Comparic24.TV. Podczas rozmowy obok nowej strategii rozwoju Grupy poruszono temat trudnej sytuacji rynkowej wynikającej z epidemii koronawirusa.

– Niejedna bessa za nami, ale też niejedna hossa przed nami. Grupa działa na rynku kapitałowym od ponad 20 lat przez co dostosowała się do funkcjonowania w zmiennym otoczeniu rynkowym, będącym nieodłącznym elementem tej branży. Pomimo aktualnie trudnej sytuacji na giełdzie  realizujemy rekordową liczbę projektów, zarówno w obszarze wprowadzania nowych spółek, jak i oferowania papierów wartościowych. Dywersyfikacja działalności prowadzi z jednej strony do zapewnienia zrównoważonych przychodów i rentowności dzięki działalności usługowej, a z drugiej umożliwia osiągnięcie dodatkowych, ponadprzeciętnych zysków dla akcjonariuszy dzięki selektywnie prowadzonym inwestycjom kapitałowym. – powiedział Paweł Śliwiński.

Wszystkie działania komunikacyjne skupione wokół nowej strategii rozwoju Grupy INC wraz z osiągniętymi zasięgami dotarcia znajdują się w poniższym podsumowaniu:

INC podsumowanie komunikacji nowej strategii

 Tagi: , , , ,