Plan przyjęcia euro przez Rumunię w 2019 r. podczas prezydencji w UE

Rząd w Bukareszcie już w 2014 r. wyznaczył na 2019 r. datę zmiany waluty. Rumunia będzie wtedy sprawować prezydencję w Unii Europejskiej. Wyniki gospodarcze pokazują, że plan przyjęcia euro jest realny. Według rumuńskiego Komitetu Statystyki w 2014 r. gospodarka tego kraju odnotowała wzrost PKB o 2,9 proc. MFW prognozuje, że w 2015 r. urośnie o 2,7 proc. i o 2,9 proc. w 2016 r. Kraj konsoliduje finanse publiczne i konsekwentnie ścina deficyt budżetowy, który teraz jest na poziomie 1,9 procent PKB, czyli spełnia wymagania zarówno MFW, jak i Komisji Europejskiej. Poziom długu publicznego pozostaje w bezpiecznej relacji do PKB, bo jest poniżej 40 proc. Cel inflacyjny banku centralnego na 2015 r. to 2,5 proc. z możliwością wahań o punkt procentowy w górę lub w dół. Dzięki tym działaniom i takim wynikom Komisja Europejska zamknęła procedurę nadmiernego deficytu wobec Rumunii. Wartość inwestycji zagranicznych według stanu na 31 grudnia 2014 r. wyniosła 62,2 mld euro. Największymi inwestorami są: Holandia, Austria, Niemcy, Francja i Włochy. Polska jest szóstym partnerem handlowym Rumunii za Niemcami, Włochami, Węgrami, Francją i Turcją. W 2014 r. polsko- rumuńskie obroty handlowe osiągnęły wartość 4 mld euro. Eksport z Polski wyniósł 2,7 mld euro, import z Rumunii 1,3 mld euro, saldo było więc dodatnie dla Polski. Źródło: rp.plTagi: , , ,