Nowa segmentacja rumuńskiego rynku regulowanego

Po zaakceptowaniu propozycji zmian przepisów BVB przez Rumuńską Komisję Nadzoru Finansowego (ASF), 5 stycznia Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB) zastąpi kategorie I, II i III rynku regulowanego kategoriami Premium i Standard. Według komunikatu prasowego BVB, ta nowa segmentacja rynku regulowanego jest częścią pakietu zmian przyjętych przez BVB, który ma na celu zwiększenie widoczności emitentów, płynności oraz efektywności rynku. Aby zostać zaklasyfikowanym do kategorii Premium, spółki muszą spełnić jeden z dwóch warunków: posiadać akcje zaliczone do 25 najbardziej płynnych papierów wartościowych (według wskaźnika płynności), lub średnią kapitalizację free-float (procent akcji wprowadzonych do obrotu publicznego) w ciągu trzech ostatnich miesięcy przekraczający 40 mln. BVB będzie także zaliczać do kategorii Premium emitentów z współczynnikiem płynności od 0,0002 jeżeli zostanie zawarta umowa z animatorem rynku, który będzie utrzymywał płynność akcji. Według BVB, spełnienie tych kryteriów nie gwarantuje automatycznej przynależności do kategorii Premium. „Nowa segmentacja rynku, wraz z innymi zmianami wdrożonymi w 2014 r., przyczynią się do lepszej klasyfikacji akcji notowanych na rynku głównym BVB. Jest to dobry krok dla spółek oraz inwestorów. Ponadto zapewnia to lepszy obraz rynku dla wszystkich zainteresowanych, a jednocześnie zawiera szereg narzędzi wpływających na jakoś relacji z inwestorami”, powiedział Ludwik Sobolewski, dyrektor generalny BVB.Tagi: , , ,