Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego Carpathiacapital.eu są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo drukowania całych stron serwisu lub ich fragmentów, bez naruszania praw autorskich. Administrator nie zezwala na jakiekolwiek wykorzystywanie, kopiowanie w całości lub części, modyfikowanie, transmitowanie elektroniczne oraz linkowanie stron  lub fragmentów serwisu internetowego w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Carpathia Capital S.A.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w Polityce Prywatności. Serwis jest aktualizowany w miarę możliwości na bieżąco, jednak Carpathia Capital S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność oraz aktualność danych i informacji przedstawionych na stronach serwisu. Dane dostępne w serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulegać zmianie, w związku z czym ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystywaniem informacji w nim zawartych spoczywa na użytkowniku.

Carpathia Capital S.A. zastrzega sobie nie ponoszenie żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód powstałych w wyniku korzystania z serwisu.