Nadwyżka budżetowa Rumunii wyniosła 1,6 mld euro

W pierwszych siedmiu miesiącach 2015 r. Rumunia odnotowała nadwyżkę budżetową w wysokości 1,6 mld euro, co stanowi 1,06% PKB. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku Rumunia odnotowała deficyt w wysokości 227 mln euro. Dochody budżetu państwa wyniosły prawie 30 mld euro, czyli 19% PKB. Wynik ten, w ujęciu nominalnym w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, stanowi wzrost aż o 9,9%. Nadwyżka budżetowa wynika głównie z podniesienia podatków. Przychody z tytułu poboru podatku VAT wzrosły o 15,5% przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z tytułu podatku dochodowego o 13,3%. Ponadto przychody z podatku od zysków przedsiębiorstw także zwiększyły się o 10,7%. Źródło: romania-insider.comTagi: , ,