Konferencja na temat rynku AeRO z udziałem INC Romania

25 maja 2015 r. Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB) oraz Izba Handlowo-Przemysłowa Rumunii (CCINA), podpisały porozumienie o współpracy strategicznej mającej na celu promowanie rynku kapitałowego w środowisku firm i przedsiębiorców z Rumunii. Jednym z wydarzeń zorganizowanych w ramach tego porozumienia była konferencja na temat rynku AeRO: „Odkryj swój potencjał! Dyskusja na temat możliwości pozyskania kapitału”, która odbyła się 30 czerwca 2015 r. w Konstancy. Moderatorami konferencji byli Dănuţ Jugănaru, Dyrektor CCINA Constanţa, Marcin Wójcicki, Dyrektor wykonawczy BVB, Bogdan Mugescu, specjalista BVB ds. rozwoju biznesu oraz Florina Preda, Dyrektor operacyjny ds. inwestycji INC Romania. W ramach wydarzenia firmy z Konstancy miały okazję dowiedzieć się o finansowaniu i wzroście przedsiębiorstw za pośrednictwem rynku kapitałowego, a także o innych sposobach na pozyskanie inwestorów w celu rozwoju firmy. W lutym b.r. INC Romania wprowadziła na rynek AeRO spółkę Carpathia Capital, która prowadzi działalność na rumuńskim rynku venture capital / private equity przeznaczonym dla małych i średnich  przedsiębiorstw rumuńskich. Piotr Białowąs, Przewodniczący Rady Nadzorczej Carpathia Capital, powiedział: „Wspieranie wzrostu przedsiębiorstw jest podstawowym celem branży venture capital. Gospodarka Rumunii znajduje się na ścieżce wzrostu  i wierzymy, że tym kierunkiem będą podążać małe i średnie przedsiębiorstwa. Bez wątpienia finansowanie rozwoju nowoczesnych technologii oraz dynamicznie rozwijających się spółek wymaga zarówno wzajemnego porozumienia jak i współpracy pomiędzy inwestorami i przedsiębiorcami. Jestem przekonany, że przy wsparciu ze strony doświadczonych menadżerów, a wielu takich poznaliśmy podczas spotkań w Rumunii, spółki będą się dynamicznie rozwijać  i realizować założone cele operacyjne i finansowe. Carpathia Capital jest gotowa takie procesy wspierać poprzez bezpośrednie finansowanie udziałowe,  usługi doradcze oraz relacje z siecią partnerów biznesowych w Polsce.” Rynek AeRO został otwarty 25 lutego 2015 r. i dotychczas zadebiutowały na nim trzy spółki prywatne: Carpathia Capital, Delivery Solutions oraz Bittnet Systems. Platforma ta dedykowana jest małym i średnim spółkom znajdującym się w początkowym stadium rozwoju. Celem tego rynku jest umożliwienie firmom pozyskania środków na rozwój, zwiększenie ich konkurencyjności oraz polepszenie sytuacji środowiska biznesowego. Źródło: ziuaconstanta.ro, ziare.com, bvb.roTagi: , ,