Konferencja BVB i PwC na temat ładu korporacyjnego

W dniu 18 lutego 2016 roku, Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB) przy współpracy z PwC Romania zorganizowała konferencję „Kluczowe narzędzia do odblokowania wartości spółek i budowania zaufania inwestorów „. Zaproszeni eksperci przedstawili założenia oraz omówili przykłady najlepszych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego i relacji inwestorskich. Konferencja była cenną okazją do włączenia się do dyskusji na temat nowych zasad Ładu Korporacyjnego Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie, a także do zapoznania się z opinią inwestorów instytucjonalnych. W konferencji udział wzięli przedstawiciele emitentów notowanych na rynku podstawowym BVB, spółek notowanych na AeRO oraz potencjalnych emitentów.Tagi: , , ,

Leave a Comment