Już 4,25 mld EUR aktywów w prywatnych funduszach emerytalnych

Rumuńskie prywatne fundusze emerytalne zarządzały aktywami o wartości 4,25 mld EUR na koniec września 2014 r. Wartość ta była o 30% większa niż na koniec roku 2013. Powyższe dane zostały zaprezentowane przez Rumuńskie Stowarzyszenie Funduszy Emerytalnych (APAPR). Około 94% środków funduszy zostało zainwestowane w Rumunii, a od 75% do 80% zostało ulokowanych w bezpiecznych instrumentach o obniżonym ryzyku, takich jak obligacje skarbowe i lokaty bankowe. Około 700 mln EUR zostało ulokowanych w akcjach spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bukareszcie, dzięki temu fundusze są największymi lokalnymi inwestorami instytucjonalnymi. Ich rola okazała się kluczową w przygotowaniu ofert publicznych spółek państwowych. Prywatne fundusze emerytalne są drugim filarem rumuńskiego systemu emerytalnego. Obecnie grupa ta składa się z ośmiu funduszy, zarządzających aktywami o wartości 4,25 mld EUR należącymi do 6,2 mln uczestników. Średnia roczna stopa zwrotu funduszy od ich powstania w maju 2008 wynosi około 11,2%. Trzeci filar systemu emerytalnego to nieobowiązkowe fundusze prywatne. Na koniec września miały one 337 tys. uczestników, a wartość aktywów, którymi zarządzały to około 225 mln EUR.
Tagi: , ,