Grupa INC pozyskała dla GenXone ponad 4 mln zł z emisji akcji

Grupa INC zakończyła prywatną emisję akcji GenXone. Dom Maklerski INC pełnił funkcję oferującego w procesie prywatnej emisji akcji, w wyniku której GenXone pozyskała 4,14 mln zł. GenXone jest spółką portfelową Carpathia Capital SA. Biotechnologiczna spółka działająca w obszarze genetyki molekularnej prowadzi m.in. badania nad koronawirusem SARS-CoV-2.

– Przyjęta przez nas strategia doradztwa w zakresie pozyskania kapitału dla innowacyjnych firm z sektora MŚP sprawdza się nawet w tak trudnych dla rynków kapitałowych, ale też dla całej gospodarki, okolicznościach. Jest to dowód, że stworzony przez nas ekosystem doradczo-inwestycyjny działa. Duże znaczenie dla nas ma fakt, że spółka wykorzysta pozyskane środki m.in. do rozwoju usług diagnostyki i popularyzacji testów wykrywających SARS-CoV-2. – powiedział Paweł Śliwiński, prezes INC.

Ministerstwo Zdrowia wpisało Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenXone na listę laboratoriów obwodowych wykonujących badania w kierunku wirusa SARS CoV-2. Dzięki temu spółka ma możliwość wsparcia publicznej służby zdrowia w zakresie wykonywania badań diagnostycznych, finansowanych ze środków NFZ. W ostatnim czasie zespół naukowców GenXone przygotował również projekt polegający na sekwencjonowaniu genomów koronawirusów SARS-CoV-2 pozyskanych z próbek od pacjentów z pozytywnym wynikiem. Realizowane badania mogą okazać się bardzo istotne w walce z pandemią koronawirusa, a ich wyniki mogą być wykorzystane w opracowaniu szczepionki na SARS-CoV-2.

Środki pozyskane z emisji akcji spółka przeznaczy na dalszy rozwój firmy, w tym realizowanie kolejnych innowacyjnych projektów. Jednym z nich jest projekt Nanobiome, którego celem jest wykonywanie zaawansowanych badań ludzkiej mikrobioty jelitowej. GenXone zamierza komercjalizować projekt jeszcze w tym roku.

GenXone działa w branży biotechnologicznej i zajmuje się wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nanoporowego (NGS) w wielu obszarach nauki. GenXone jest pierwszym partnerem handlowym Oxford Nanopore Technologies (ONT) w Polsce, który został oficjalnie certyfikowany do świadczenia usług sekwencjonowania. W 2018 r. spółka utworzyła własne Laboratorium Genetyki Molekularnej GenXone, które w połowie 2019 r. uzyskało status NZOZ i może świadczyć działalność leczniczą. Firma zatrudnia wybitnych specjalistów z dziedziny biologii molekularnej i medycznej, biotechnologii oraz bioinformatyki.

Na akcje GenXone zapisy złożyło 53 inwestorów, w tym 46 osób fizycznych oraz 7 podmiotów prawnych. Spółka GenXone zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w połowie 2020 r. Znaczącym akcjonariuszem GenXone jest notowana na NewConnect spółka Medcamp, która jest na etapie tworzenia funduszu biotechnologicznego. Grupa INC jest akcjonariuszem mniejszościowym obu spółek.

Tagi: , , ,