Giełda w Bukareszcie zmieni klasyfikację spółek

Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB), operator rumuńskiego rynku kapitałowego, zmieni zasady klasyfikacji spółek. Obecnie każda notowana spółka przydzielana jest do jednej z trzech grup (tzw. Tier 1, Tier 2 i Tier 3), po zmianach pozostaną dwie grupy: grupa Premium i grupa Standard. BVB zapowiada również zmiany w obowiązkach informacyjnych, którym podlegają notowane spółki. Prezes BVB, Ludwik Sobolewski powiedział, że „Poprzez zmianę zasad klasyfikacji spółek kontynuowany jest proces, który rozpoczęliśmy w tym roku. Proces ten polega na złagodzeniu kryteriów dostępu do rynku dla nowych spółek”. Sobolewski dodał również, że od teraz „inwestorzy będą mieli nowe segmenty rynku, które będą znacznie bardziej czytelne i łatwe w zrozumieniu. Będzie to kolejna metoda szybkiego identyfikowania interesujących spółek. Pierwsza to zestaw indeksów, które pozostaną najważniejszym narzędziem dla inwestorów i podstawą oceny wyników rynku.” Dzięki wprowadzonym zmianom, BVB zyska narzędzie do usunięcia kilku spółek, które w przeszłości zostały zaklasyfikowane do Tier 1, jednak już nie spełniają odpowiednich warunków. Należą do nich między innymi niewypłacalna spółka z branży chemicznej Olthim Ramnicy Valcea (OLT), producent części lotniczych Turbomecanica Bucuresti (TBM) czy również niewypłacalna spółka budowlana Concefa Sibiu (COFI). Spółkom tym brakuje zarówno płynności jak i kapitalizacji żeby zostać zaliczonym do największych notowanych na BVB. Zgodnie z nowymi zasadami BVB, akcje znajdujące się we free float spółek ubiegających się o zaliczenie do segmentu Premium będą musiały wykazać wartość minimum 40 mln EUR. Inne progi będą mogły zostać jeszcze zaproponowane przez BVB. Nowa struktura rynku zostanie zaimplementowana gdy tylko BVB ukończy prace nad kryteriami promocji do odpowiednich segmentów. Obecnie ocenia się, że od 15 do 20 spółek mogłoby zostać zaliczone do nowej kategorii Premium, w porównaniu do 29 spółek sklasyfikowanych w Tier 1. Ciągłe raportowanie Jednak nie są to jedyne zmiany na BVB. Giełda zapowiada również zmiany w zasadach raportowania. Celem jest wzrost przejrzystości emitentów i pośrednio również obrotów na rynku. Zasada mówiąca, że raporty bieżące mogą być publikowane jedynie w godzinach po zamknięciu rynku zostanie zniesiona. Zgodnie z nowymi zasadami spółki będą mogły raportować gdy tylko uzyskają wiedzę na temat raportowanych wydarzeń, również w trakcie sesji, jednak nie później niż 24 godziny po wystąpieniu zdarzenia. Emitenci będą musieli także informować BVB 5 minut przed publikację każdego raportu bieżącego, który może wpływać na cenę ich akcji. Kolejna zasada mówi, że instrumenty finansowe nie będą już podlegały zawieszeniu obrotu w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. „Wszystkie spółki obecne na rynku regulowanym mają obecnie możliwość – i są do tego zachęcane – aby raportować gdy tylko są do tego gotowe. Leży to głównie w interesie emitentów, aby zapewnić ciągły dopływ informacji na rynki. Ciągłe raportowanie zwiększy płynność i pozwoli na minimalizację ryzyka związanego z posiadaniem wrażliwych informacji. Wpłynie to również na zakres wiedzy inwestorów i pozwoli im stać się w pełni świadomymi gracami na rynku” powiedział Sobolewski. Zmiany proponowane przez BVB zostały już zaakceptowane przez rumuńską Komisję Nadzoru Finansowego (ASF). Obecnie na głównym rynku BVB notowane są akcje 81 krajowych spółek, ich łączna wartość przekracza 18,4 mld EUR. Łączna wartość obrotów w październiku 2014 wyniosła 158 mln EUR i była o 27% niższa niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Od początku roku wartość obrotów na rynku osiągnęła 1,95 mld EUR (nie wliczając IPO) i była o 26% wyższa niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Źródło: Romania-insider.comTagi: , ,