Giełda w Bukareszcie obniża opłaty transakcyjne

Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB) ogłosiła redukcję opłat transakcyjnych. Obniżka wejdzie w życie od 1 października 2014. Celem jest zwiększenie dostępności rynku dla inwestorów. „Kontynuujemy starania i projekty, mające na celu odnowienie rumuńskiego rynku kapitałowego. Wiele z tych kroków, łącznie z obniżeniem kosztów wejścia na rynek są przeprowadzane we współpracy z ASF i innymi regulatorami. Proces ten będzie kontynuowany”, powiedział Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu BVB. Nowe opłaty transakcyjne (suma opłat dla BVB i ASF – instytucji nadzoru finansowego) wyniosą 0,1% (10 punktów bazowych). Opłaty będą pobierane zarówno od strony kupującej, jak i sprzedającej, dotyczy to wszystkich uczestników rynku poza animatorami rynku, dla których opłaty ustalone zostały na niższym poziomie. Obecnie BVB pobiera 0,045% wartości transakcji od strony kupującej i 0,117% od sprzedającego akcje. Stawki te zostaną zredukowane odpowiednio do 0,04% i 0,1%. ASF pobiera 0,08% wartości wszystkich transakcji kupna. Od 16 września opłata ta zostanie obniżona do 0,06%.
Tagi: , ,