Garanti Bank szacuje wzrost gospodarczy Rumunii w 2015 r.

Garanti Bank szacuje wzrost PKB Rumunii w 2015 r. na poziomie 2,5%, dzięki ożywieniu w sektorze budowlanym. Jak wynika z Raportu Makroekonomicznego Banku za pierwszy kwartał, Eksperci Garanti Bank oczekują, że w tym roku wzrost w sektorze budowlanym wyniesie 3,6%. Ponadto, Garanti Bank spodziewa się, że w tym roku inflacja spadnie o 0,5%, z 0,8% w porównaniu z wynikiem z końca 2014 r., co spowodowane jest zmniejszeniem podatku VAT na żywność. Jak przedstawiono w Raporcie Makroekonomicznym, sektor IT oraz usług doradczych mają wciąż znaczący potencjał wzrostu, co stanowi strategiczne znaczenie zarówno w pozyskiwaniu nowych inwestycji zagranicznych, jak i  funduszy unijnych. Źródło: nienoclock.roTagi: , , , ,