Fitch po raz kolejny potwierdza rating Rumunii

Fitch potwierdził rating pozarządowego zadłużenia długoterminowego Rumunii, jest to BBB- w walucie obcej i do BBB w walucie lokalnej. Utrzymało to Rumunię w klasie inwestycyjnej, ale obniżono prognozy wzrostu gospodarczego na ten rok z 2,8% do 2,2%. Pułap kraju został utrzymany na poziomie BBB+, podczas gdy trwała perspektywa na zadłużenie rządowe została również ponownie potwierdzona. Analitycy Fitch oczekują, że Rumunia zachowa swoją docelową wartości deficytu budżetowego na poziomie 2,2% w PKB. Agencja ratingowa spodziewa się przyspieszenia gospodarczego między 2015 i 2016, do 3% w ciągu roku, w tym poprzez wznowienie inwestycji.
Tagi: , , ,