Dług rumuńskiego rządu jednym z najniższych w Unii Europejskiej

Rumunia osiągnęła jeden z najniższych poziomów rządowego długu w Unii Europejskiej w połowie 2014 roku. Wartość długu osiągnęła poziom niespełna 60 mld EUR, co odpowiada 39% PKB, podczas gdy średni poziom tego wskaźnika w Unii Europejskiej wynosi 88%. Jednocześnie strefa Euro wykazuje jeszcze wyższe wartości długu, dochodzące do 93,9%. W Unii Europejskiej są jedynie cztery kraje o niższym zadłużeniu od rumuńskiego – Estonia (10%), Bułgaria (20,3%), Luksemburg (22,9%) oraz Łotwa, której dług stanowi 38,2% PKB. Z drugiej strony jest kilka krajów, których zadłużenie wielokrotnie przekracza poziomy osiągnięte w Bułgarii czy Rumunii. Wśród nich najwyższe wskaźniki długu wykazuje Grecja (174%), Włochy (135%) oraz Portugalia (132%).Tagi: , ,