Debiut Carpathii Capital S.A. na rynku NewConnect

Pierwsza taka spółka na NewConnect

Carpathia Capital S.A. zadebiutowała na warszawskim parkiecie we wtorek – 17 września 2019 r. Spółka jest już notowana na alternatywnej platformie AeRO w Bukareszcie, gdzie zadebiutowała jako jeden z pierwszych dwóch podmiotów na tym rynku.  

 Kluczowe informacje dotyczące Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Carpathia Capital:

  • Pierwsza spółka notowana równolegle w Polsce i Rumunii (na zasadzie dual listing)
  • Inwestując w małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i Rumunii od 2016 r. osiąga bardzo dobre wyniki inwestycyjne, systematycznie pokonując indeksy giełdowe
  • Konsekwentnie realizuje politykę dywidendową, a stopa dywidendy przekracza stopę kredytu lombardowego NBP

20  września 2019 r. przypada dzień dywidendy za rok 2018, co oznacza, że do dnia 18.09.2019 r. (dzień po debiucie) akcje nabywane na NewConnect posiadają prawo do dywidendy za 2018 r.

Carpathia Capital inwestuje w małe i średnie przedsiębiorstwa

Szukamy i inwestujemy w  wyróżniające się przedsięwzięcia, a także poszukujemy spółek o wysokim potencjale wzrostu. Rynek AeRO w Rumunii oraz NewConnect w Polsce to dobre miejsce dla spółek z sektora MŚP. Wierzę, że notowanie na tych rynkach przyczyni się do zwiększenia wartości akcji spółki.  Ponadto, dwa wyżej wspomniane kraje rozwijają się najszybciej w Unii Europejskiej – dlatego to doskonałe miejsca na stworzenie funduszu typu private equity/venture capital jakim właśnie jest Carpathia Capital. – mówi o idei spółki Paweł Śliwiński, Prezes Zarządu Carpathia Capital S.A.

Spółka, mimo krótkiego funkcjonowania na rynku, rokrocznie pozwala generować zyski. Dodatkowo, porównując wyniki inwestycyjne z benchmarkiem można powiedzieć, że Carpathia Capital osiągnęła wynik lepszy od średniej. Wysoka dochodowość Spółki pozwala na konsekwentną realizację, przyjętej

uchwałą zarządu, polityki dywidendowej, zgodnie z którą stopa dywidendy jest nie niższa niż stopa lombardowa (obecnie 2,5%).

Tym samym, Carpathia Capital już za rok 2017 wypłaciła akcjonariuszom dywidendę w wysokości 3,60% (stopa dywidendy liczona względem kapitałów własnych), a za 2018 rok na poziomie 3,19%.

Tagi: , , , , , ,