Debiut Carpathia Capital na rynku AeRO w Bukareszcie

Kurs akcji Carpathia Capital na otwarciu pierwszej sesji rynku AeRO wynosił 3,90 RON, zaś na zakończeniu 5,55 RON. Rynek AeRO to utworzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB) alternatywny system obrotu dedykowany dla segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, firm na wczesnym etapie rozwoju oraz podmiotów start-up, które poszukują kapitału niezbędnego do finansowania nowych projektów, a także pragną zwiększyć swoją rozpoznawalność wśród potencjalnych inwestorów i kontrahentów. Carpathia Capital jest spółką wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej INC S.A. Spółka dysponuje środkami założycielskimi oraz pozyskanymi w ramach emisji prywatnych w łącznej kwocie ponad 6,2 mln zł, które będą mogły być przeznaczone na przyszłe inwestycje. Spółka negocjuje dokonanie pierwszej inwestycji w podmiot rumuński, co może nastąpić jeszcze w I kwartale 2015 r. Carpathia Capital S.A. działa jako fundusz typu venture capital/private equity na obszarze Rumunii oraz innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Celem spółki jest nabywanie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych emitowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa z powyższego regionu, które docelowo mają być notowane na giełdzie w Bukareszcie. Podczas oficjalnego otwarcia rynku Paweł Śliwiński, prezes Carpathia Capital i Grupy INC powiedział: „To piękny poranek i piękny dzień dla nas, dla Carpathii, oraz dla Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie”. Piotr Białowąs, wiceprezes INC S.A. zauważył: „Trudno mi uwierzyć, że 25 lutego jest już wiosna. Ale faktycznie przyszła już wiosna dla przedsiębiorców, inwestorów i dla rumuńskiego rynku kapitałowego”.Tagi: , , , ,