Viewing post categorized under: Walne Zgromadzenia
pexels-photo-355988

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Carpathia Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511985, (dalej: „Spółka”) zwołuje na dzień 24 lipca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Treść ogłoszenia Czytaj więcej
black-and-white-city-man-people

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Carpathia Capital S.A. zwołuje na dzień 28 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Czytaj więcej
black-and-white-city-man-people

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Zarząd spółki informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lutego 2016 roku na godzinę 9.30, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz inne załączniki dostępne są w zakładce Walne Zgromadzenia.

Czytaj więcej