Viewing post categorized under: Raporty Bieżące
black-and-white-city-man-people

Raport bieżący nr 2/2017 – Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Carpathia Capital S.A. niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Czytaj więcej
document-428331_640

Raport bieżący nr 1/2017 – harmonogram publikacji raportów okresowych

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o przyjęciu harmonogramu przekazywania raportów okresowych.

Czytaj więcej
ipad-macbook-tablet-computer-38526

Raport bieżący nr 17/2016 – Naruszenie warunków emisji obligacji przez Moto44 S.A.

Carpathia Capital S.A. nie wyraziła zgody na propozycję przedłużenie terminu wykupu obligacji na warunkach przedstawionych przez Emitenta Obligacji.

Czytaj więcej
pexels-photo-196659

Raport Bieżący 16/2016 – Aktualizacja harmonogramu przekazywania raportów okresowych

Spółka podjęła decyzję o zmianie daty przekazania raportu za trzeci kwartał 2016 r. Pierwotnie data została ustalona na dzień 13 listopada 2016 r. (niedziela). Zmieniona data przekazania raportu to 14 listopada 2016 r. (poniedziałek).

Czytaj więcej
coins-currency-investment-insurance-128867

Raport Bieżący 15/2016 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o rejestracji w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 893 048,00 zł do kwoty 1 951 381,50 zł, będącego wynikiem emisji 116 667 akcji serii B3 o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

Czytaj więcej