Viewing post categorized under: Raporty Bieżące
pexels-photo-355988

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Carpathia Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511985, (dalej: „Spółka”) zwołuje na dzień 24 lipca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Treść ogłoszenia Czytaj więcej
pexels-photo-302440

Raport bieżący 10/2018 – Nabycie akcji spółki przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi funkcję zarządcze

Nabycie akcji Spółki przez INC S.A. – osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze.

Czytaj więcej
pexels-photo-1

Raport bieżący 9/2018 – Udzielenie prokury łącznej

Zarząd Spółki Carpathia Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje o udzieleniu prokury łącznej Panu Sebastianowi Huczkowi oraz Panu Piotrowi Zygmanowskiemu. Szczegółowe informacje o nowych prokurentach znajdują się w dalszej części raportu. Sebastian Huczek – prokurent a) Zakres prokury Prokura łączna b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu. Od 2000 [...] Czytaj więcej
pexels-photo

Raport bieżący 8/2018 – Rekomendacja Zarządu dot. wypłaty dywidendy za rok 2017

Zarząd Carpathia Capital S.A. w siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), mając na uwadze interes akcjonariuszy oraz sytuację finansową Spółki, zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy za rok 2017 w wysokości 335.714,49 zł czyli 0,09 gr na jedną akcję. Dywidendą objętych będzie 3.730.161 akcji, tj. liczba akcji ogółem pomniejszona o akcje własne będące w posiadaniu [...] Czytaj więcej
document-428331_640

Raport bieżący 7/2018 – Informacje dotyczące nowego Członka Rady Nadzorczej

W odniesieniu do raportu nr 6/2018 Zarząd Spółki Carpathia Capital S.A.z siedzibą w Poznaniu załącza informację dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Orłowskiego. a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 lat. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe […]

Czytaj więcej