Viewing post categorized under: Inwestycje
Slider2.jpg

Podsumowanie działań w czerwcu

   

Czytaj więcej
pexels-photo-2

Inwestycja Carpathia Capital w spółkę Moto44

Carpathia Capital S.A. objęła obligacje o wartości 1,1 mln zł. Obligacje są jednoroczne, z prawem do konwersji na udziały lub akcje spółki Moto 44 Sp. z o.o. (po przekształceniu w spółkę akcyjną), stanowiące blisko 30% w kapitale Moto 44. Dodatkowo, obligacje są zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach. Spółka Moto44 Sp. z o.o. działa w sektorze motoryzacyjnym […]

Czytaj więcej
Fotolia_86722933_M

Pierwsza inwestycja Carpathii Capital w Rumunii

Zgodnie z raportem spółka nabyła za gotówkę 450.439 akcji SC Bittnet Systems o łącznej wartości nominalnej 45.043,90 RON (wartość nominalna 1 akcji to 0,10 RON) reprezentujących 10% udział w kapitale oraz sumie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, za łączną kwotę 150.000 EUR (ok. 665.000 RON), co daje cenę za jedną akcję na poziomie 0,33 EUR […]

Czytaj więcej