Viewing post categorized under: Aktualności
Social Media - grafiki (8)

Carpathia Capital chce wypłacić 0,12 zł dywidendy na akcję

Zarząd Carpathia Capital rekomenduje wypłatę z zysku netto za 2020 roku 0,12 zł dywidendy na akcję – poinformowała spółka w komunikacie. Oznacza to, że łącznie na dywidendę trafiłoby 0,5 mln zł. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki. Przed rokiem Carpathia Capital wypłaciła 0,08 zł […]

Czytaj więcej
MicrosoftTeams-image (1)

Publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku

Czwarty kwartał 2020 roku rozpoczął się pod znakiem przywracania administracyjnych restrykcji pandemicznych, mocno poluzowanych we wcześniejszych miesiącach. Rekordowe liczby zakażeń i zgonów, zamykane galerie handlowe, restauracje i instytucje kultury oraz ograniczenia w przemieszczaniu się spowodowały, że wskaźniki aktywności gospodarczej mocno spadły (produkcja przemysłowa w październiku -1,2%, a handel detaliczny – 2,3% r/r). W tym otoczeniu […]

Czytaj więcej
maple-leaves-5687724_1920

Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2020 roku

Trzeci kwartał bieżącego roku stanowił okres odreagowania gospodarczego związanego z poluzowaniem administracyjnych restrykcji pandemicznych (kwartalna dynamika polskiego PKB wyniosła +7,7% kw/kw – co obrazuje skalę odbicia, ale oczywiście stanowi efekt wyjątkowo niskiej bazy). W ślad za poprawą perspektyw gospodarczych, rosły również wyceny aktywów finansowych notowanych na warszawskiej GPW oraz bukareszteńskiej BVB. W tym sprzyjającym otoczeniu, […]

Czytaj więcej
Post na Facebook (3)

Debiut GENXONE na rynku NewConnect

25 sierpnia na rynku NewConnect zadebiutowała genXone SA – spółka portfelowa Carpathii Capital, działająca w branży biotechnologicznej. Do obrotu trafiło 3,295 mln akcji czterech serii o wartości nominalnej 1 zł za sztukę. Wchodzimy na rynek kapitałowy, gdyż jest to naturalny krok rozwoju dla naszego biznesu. Mamy już solidnie zbudowaną strukturę firmy i aktywności, które systematycznie […]

Czytaj więcej
MicrosoftTeams-image

Publikacja raportu okresowego za II kwartał 2020 roku

Drugi kwartał był historycznie najbardziej aktywnym pod względem działalności inwestycyjnej Carpathii. Wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyniosły 2,249 mln złotych, natomiast wydatki na nabycie nowych aktywów do portfela 2,077 mln złotych. W efekcie struktura portfela została istotnie zmodyfikowana, nadając mu wyraźnie większą ekspozycję na branże związane z tzw. nową ekonomią (dostawcy usług IT, gaming, biotechnologia). […]

Czytaj więcej