Archives!
MedLife logo

MedLife

Czytaj więcej
Bittnet Systems logo

Bittnet Systems

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o swojej pierwszej inwestycji kapitałowej. 9 marca 2015 r. Spółka podpisała umowę sprzedaży akcji z SC Bittnet Systems SA, z siedzibą w Bukareszcie w Rumunii. Zgodnie z zawartą umową, Spółka nabyła 450 439 akcji (czterysta piećdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) o łącznej wartości nominalnej 45.043,90 RON (wartość [...] Czytaj więcej