Carpathia Capital – nabycie akcji własnych

Spółka poinformowała, że w dniu 25 stycznia 2016 r. nabyła 172.602 akcji własnych o łącznej wartości 258.903,00 RON w drodze transakcji pakietowej. Akcje nabyto w celu umorzenia lub ich dalszej odsprzedaży. Wskazane akcje stanowią 4,56% kapitału zakładowego oraz uprawniają do 3,61% udziału w głosach na WZA Spółki. Spółka jest właścicielem łącznie 172.602 akcji własnych stanowiących 4,56% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 3,61% udziału w głosach na WZA Spółki.Tagi:

Leave a Comment