BVB tworzy nowy kodeks dla notowanych spółek na 2015 r.

Nowy kodeks ładu korporacyjnego Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie, który wejdzie w życie w przyszłym roku, będzie wymagał od notowanych spółek klarownego przedstawienia polityki dywidendowej. Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie, we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, pracuje nad stworzeniem nowego kodeksu ładu korporacyjnego dla notowanych spółek. Dotychczas kary za niepublikowane raportów oraz za naruszanie praw akcjonariuszy mniejszościowych były rzadkie i nierównomierne. Ludwik Sobolewski, dyrektor generalny BVB, przyznaje, że podejście w ostatnich latach było bardzo liberalne, a spółki mogły uniknąć kar za naruszenie zasad ładu poprzez przedstawienie powodów nieprzestrzegania danego prawa, stosując zasadę „com­ply or explain” (przestrzegasz praw albo wyjaśniasz, dlaczego tego nie robisz). Tym samym Ludwik Sobolewski wierzy, że rozwiązaniem jest zaostrzenie kar na giełdzie, tak aby przyszłe działania opierały się na zasadzie „comply or inform“ (przestrzegasz praw albo informujesz rynek, dlaczego łamiesz określone prawo”). „Jeżeli spółka nie będzie przestrzegać określonych zasad ładu korporacyjnego, będzie zobowiązana do poinformowania giełdy za pomocą raportu bieżącego w czasie co najwyżej 24 h. Inwestorzy powinni być informowani w stosownym czasie o rzeczywistej sytuacji spółek”, powiedział Ludwik Sobolewski na konferencji zorganizowanej przez firmę konsultingową Deloitte. Źródła: romania-insider.com, zf.roTagi: , ,