BNR utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Najnowsze dane makroekonomiczne dotyczące rocznej stopy inflacji pokazują, że utrzymuje się ona poniżej dolnej granicy wahań. Stabilizacja zawdzięczana jest ożywieniu gospodarczemu w I kwartale 2015 r. napędzanemu przez wzmocnienie konsumpcji ostatecznej oraz inwestycji. W celu prawidłowego zarządzania płynnością w systemie bankowym oraz utrzymania stabilności minimalnych wymogów stóp procentowych wobec zobowiązań instytucji kredytowych wypłacanych zarówno w walucie krajowej, jak i zagranicznej, Zarząd Narodowego Banku Rumunii postanowił utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie 1,75 procent w skali roku. Średnia roczna stopa inflacji obliczana na podstawie Harmonised Index of Consumer Prices [Indeksu Cen Konsumpcyjnych], która ma istotne znaczenie dla oceny konwergencji z Unią Europejską, utrzymała się na poziomie 1,1 procent. Źródło: ninceoclock.roTagi: ,