Bittnet Systems notowany w Segmencie Premium rynku AeRO

Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie ogłosiła, że od dnia 15 lutego br. 23 spółki notowane na rynku AeRO zostaną włączone do Segmentu Premium. Pozostałe notowane spółki wejdą w skład kategorii Standard. Wśród spółek włączonych do Segmentu Premium znalazła się spółka Bittnet Systems, lider na rynku szkoleń IT w Rumunii, pierwsza inwestycja portfelowa Carpathii Capital. Spółki z Segmentu Premium muszą spełnić jedno z kryteriów: – średnia dzienna wartość obrotu na rynku głównym w ciągu ostatnich 6 miesięcy powyżej 1 000 EUR lub – wartość akcji w wolnym obrocie (rozumiane jako akcje w posiadaniu akcjonariuszy reprezentujących kapitały poniżej 10%) wyższa niż 1 000 000 EUR (w oparciu o najnowszą strukturę dostarczoną przez Centralny Depozyt Papierów Wartościowych).Tagi: , ,

Leave a Comment