Bank Światowy: Wzrost gospodarczy Rumunii na poziomie 5,1%

Bank Światowy znacznie poprawił swoją prognozę względem tegorocznego wzrostu rumuńskiej gospodarki. Czerwcowe przewidywania zakładały 4% wzrost, zaś najnowsze doniesienia według raportu na region Europy i Azji Środkowej wskazują na 5,1% wzrostu.

Bank Światowy w swoim raporcie przewiduje także wyhamowanie wzrostu gospodarczego do 3,8% w 2017 roku i 3,4% w 2018 roku.

„Oczekuje się, że obniżenie stawki VAT do 19% nie wpłynie znacząco na popyt, którego wielkość w 2017 roku będzie zbliżona do roku poprzedniego.” – czytamy w raporcie.

Szacuje się, że deficyt budżetowy powiększy się do 3% PKB w 2017 roku, co w porównaniu z rokiem 2015 oznaczać będzie wzrost o 1,5% PKB. Dług publiczny wzrośnie z poziomu 39,8% zanotowanego w 2015 roku do 40,3% w 2017 roku.

Źródło: romania-insider.com

Tagi: , , ,