ASF akceptuje wprowadzenie akcji do obrotu na wielu rynkach

Komisja Nadzoru Finansowego w Rumunii (ASF) zatwierdziła rozporządzenie numer 16/2014, które ustanawia, że spółka już wprowadzona na  Giełdę w Bukareszcie może posiadać akcje notowane na innej giełdzie za pomocą instrumentów finansowych zwanych certyfikatami depozytowymi. Do czasu zatwierdzenia rozporządzenia, emisja certyfikatów finansowych (ang. GDR) była możliwa tylko dla akcji spółki, która miała zostać dopuszczona do obrotu na giełdzie. Emisja GDR była wykorzystana do pierwszej oferty publicznej Rozmgaz oraz Electrica, który zostały wprowadzone do obrotu na giełdzie w Londynie w celu przyciągnięcia zagranicznych inwestorów.  Obecnie około 10% kapitału Electrica jest w posiadaniu inwestorów zagranicznych w postaci certyfikatów depozytowych, notowanych na giełdzie w Londynie i wyemitowanych przez amerykański bank Bank of New York Mellon. Około 20% akcji będące przedmiotem zbycia w ofercie Electrica za 1,9 mln lei zostało kupionych przez zagranicznych inwestorów instytucjonalnych poprzez certyfikaty depozytowe. Źródło: zf.ro, bursa.roTagi: ,