Agencja ratingowa S&P potwierdza rating Rumunii

Agencja ratingowa Standard&Poor’s potwierdziła oceny ratingowe rumuńskiego długu krótko- i długoterminowego, denominowanego zarówna w walucie krajowej, jak i w walutach zagranicznych. Ocena to BBB-/A-3, ze stabilną perspektywą, rumuński dług znajduje się więc w klasie inwestycyjnej. Pozytywna ocena agencji wynika z postępującego procesu konsolidacji podatków oraz z obniżenia poziomu zadłużenia zagranicznego. Jednocześnie S&P spodziewa się spowolnienia wzrostu gospodarczego do 2,2% w tym roku. Agencja zauważa także, że po dwóch kolejnych kwartałach spadku PKB Rumunia technicznie weszła w fazę recesji, głównie ze względu na niższe inwestycje, powiązane z niskimi wskaźnikami absorpcji funduszy UE. Prognoza na lata 2014-2017 wygląda jednak dużo lepiej, średnie roczny wzrost PKB prognozowany jest na poziomie 2,7%, głównie ze względu na poprawę konsumpcji wewnętrznej. Źródło: romania-insider.comTagi: , ,