62 200 nowo powstałych firm w Rumunii w pierwszym półroczu 2015

Krajowe Biuro Rejestru Handlowego (ONCR) opublikowało najnowsze dane na temat liczby nowo powstałych przedsiębiorstw w Rumunii. Według ONCR, w pierwszym półroczu 2015 r. w Rumunii powstało 62,295 firm działających w różnych sektorach gospodarki. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, liczba ta zwiększyła się o prawie 7400. Największą liczbę nowo powstałych przedsiębiorstw odnotowano w sektorze sprzedaży hurtowej i detalicznej (16 820). Wyraźny wzrost liczby firm zauważalny jest także w sektorach rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, w których powstało aż 7748 przedsiębiorstw. Jest to zatem pozytywny znak, że bodźce fiskalne oraz wsparcie dla młodych przedsiębiorców przynoszą rezultaty i stymulują wzrost gospodarczy zarówno na poziomie handlu, jak i produkcji. Źródło: nineoclock.roTagi: