4,1% wzrost gospodarczy Rumunii w pierwszym kwartale 2015 r.

Według skorygowanych danych Rumuńskiego Instytutu Statystyki (INS), PKB Rumunii wzrosło w pierwszym kwartale 2015 r. o 4,1% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (po wyeliminowaniu czynników sezonowych). W pierwszych trzech miesiącach PKB Rumunii osiągnęło 39,2 mld euro. Ponadto, w porównaniu z ostatnim kwartałem 2014 r., gospodarka rumuńska odnotowała wzrost na poziomie 1,5%. Dane dotyczące tempa wzrostu Rumunii zostały nieznacznie skorygowane w stosunku do oszacowań opublikowanych w czerwcu b.r. przez INS, które prognozowały wzrost na poziomie 4,2% w porównaniu z Q1 2014 r. oraz 1,6% wzrost w porównaniu z Q4 2014 r. Pomimo zrewidowania danych Rumunia pozostaje liderem pod względem wzrostu gospodarczego w UE. Źródło: revistabiz.ro, romania-insider.com.Tagi: ,