Viewing posts from : sierpień 2020
Post na Facebook (3)

Debiut GENXONE na rynku NewConnect

25 sierpnia na rynku NewConnect zadebiutowała genXone SA – spółka portfelowa Carpathii Capital, działająca w branży biotechnologicznej. Do obrotu trafiło 3,295 mln akcji czterech serii o wartości nominalnej 1 zł za sztukę. Wchodzimy na rynek kapitałowy, gdyż jest to naturalny krok rozwoju dla naszego biznesu. Mamy już solidnie zbudowaną strukturę firmy i aktywności, które systematycznie […]

Czytaj więcej
MicrosoftTeams-image

Publikacja raportu okresowego za II kwartał 2020 roku

Drugi kwartał był historycznie najbardziej aktywnym pod względem działalności inwestycyjnej Carpathii. Wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyniosły 2,249 mln złotych, natomiast wydatki na nabycie nowych aktywów do portfela 2,077 mln złotych. W efekcie struktura portfela została istotnie zmodyfikowana, nadając mu wyraźnie większą ekspozycję na branże związane z tzw. nową ekonomią (dostawcy usług IT, gaming, biotechnologia). […]

Czytaj więcej