Viewing posts from : Maj 2018
black-and-white-city-man-people

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Carpathia Capital S.A. zwołuje na dzień 28 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Czytaj więcej
mountains_summer_lake_trees_forest_95632_1920x1080

Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku

W pierwszym kwartale 2018 roku Carpathia Capital odnotowała 103 000 zł zysku z inwestycji. Główne elementy zysku z inwestycji prezentowały się następująco:

– aktualizacja wartości portfela inwestycyjnego (163 000 zł),
– odsetki i dywidendy (1 000 zł).

Czytaj więcej
pexels-photo-302440

Raport bieżący 10/2018 – Nabycie akcji spółki przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi funkcję zarządcze

Nabycie akcji Spółki przez INC S.A. – osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze.

Czytaj więcej