Viewing posts from : Luty 2018
pexels-photo

Raport bieżący 8/2018 – Rekomendacja Zarządu dot. wypłaty dywidendy za rok 2017

Zarząd Carpathia Capital S.A. w siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), mając na uwadze interes akcjonariuszy oraz sytuację finansową Spółki, zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy za rok 2017 w wysokości 335.714,49 zł czyli 0,09 gr na jedną akcję. Dywidendą objętych będzie 3.730.161 akcji, tj. liczba akcji ogółem pomniejszona o akcje własne będące w posiadaniu [...] Czytaj więcej
document-428331_640

Raport bieżący 7/2018 – Informacje dotyczące nowego Członka Rady Nadzorczej

W odniesieniu do raportu nr 6/2018 Zarząd Spółki Carpathia Capital S.A.z siedzibą w Poznaniu załącza informację dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Orłowskiego. a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 lat. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe […]

Czytaj więcej
pexels-photo-372748

Raport bieżący 6/2018 – Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym 5/2018 dotyczącej daty powołania Prezesa Zarządu Carpathia Capital S.A.

Zarząd spółki Carpathia Capital S.A. z siedzibą we Poznaniu („Spółka”) informuje, że w raporcie bieżącym nr 5/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. roku wystąpiła oczywista omyłka pisarska dotycząca prawidłowej daty powołania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Pawła Śliwińskiego Carpathia Capital S.A. Omyłka polega na tym, iż w treści raportu błędnie wskazano datę powołania […]

Czytaj więcej