Viewing posts from : styczeń 2018
black-and-white-city-man-people

Raport bieżący 5/2018 – Zmiany w Radzie Nadzorczej oraz Zarządu Carpathia Capital S.A.

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje, że w dniu 25 stycznia 2018 r. uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki do Rady Nadzorczej został powołany pan Piotr Orłowski. Jednocześnie w dniu 25 stycznia 2018 r. uchwałą Rady Nadzorczej pan Paweł Śliwiński został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Carpathia Capital S.A. z dniem 26 […]

Czytaj więcej
pexels-photo-2

Raport Bieżący 4/2018 – Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz z dnia 26 stycznia 2018 r.

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 25 stycznia 2018, o godzinie 09:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. Raport Bieżący 4/2018 wraz z uchwałami

Czytaj więcej
Paweł Śliwiński INC SA

Raport bieżący 3/2018 – Rezygnacja przewodniczącego Rady Nadzorczej Carpathia Capital S.A.

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie o rezygnacji pana Pawła Śliwińskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Carpathia Capital S.A. z dniem 24 stycznia 2018 r. Raport Bieżący 3/2018

Czytaj więcej
Piotr Białowąs Carpathia Capital

Raport bieżący 2/2018 – Rezygnacja Prezesa Zarządu Carpathia Capital S.A.

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie o rezygnacji pana Piotra Białowąsa z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Carpathia Capital S.A. z dniem odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carpathia Capital S.A. to jest z dniem 25 stycznia 2018 r. Raport Bieżący 2/2018

Czytaj więcej
ipad-macbook-tablet-computer-38526

Raport bieżący 1/2018 – Harmonogram publikacji raportów okresowych

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o przyjęciu harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2018 roku. Spółka przekaże raporty okresowe w następujących terminach: • Raport kwartalny za czwarty kwartał 2017 r. – 29 stycznia 2018 r. • Raport roczny za 2017 r. – 27 kwietnia 2018 r. • Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2018 […]

Czytaj więcej