Viewing posts from : styczeń 2017
document-428331_640

Raport bieżący nr 1/2017 – harmonogram publikacji raportów okresowych

Carpathia Capital SA (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o przyjęciu harmonogramu przekazywania raportów okresowych.

Czytaj więcej