Viewing posts from : październik 2016
coins-currency-investment-insurance-128867

Raport Bieżący 15/2016 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o rejestracji w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 893 048,00 zł do kwoty 1 951 381,50 zł, będącego wynikiem emisji 116 667 akcji serii B3 o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

Czytaj więcej