Viewing posts from : Maj 2016
calculator-paperclip-pen-office-66862

Publikacja raportu kwartalnego Carpathia Capital SA

Pomimo zwiększonej zmienności oraz zmiennej wydajności na rynkach bazowych po pierwszy kwartale 2016 roku Carpathia Capital odnotowała 123 000 zł zysku z inwestycji. Główne elementy zysku z inwestycji prezentowały się następująco: – aktualizacja wartości portfela inwestycyjnego (75 000 zł), – zysk ze sprzedaży papierów wartościowych (33 000 zł), – pozostałe zyski (13 000 zł), – odsetki i […]

Czytaj więcej