Viewing posts from : Lipiec 2015
8021001821_c2597ee993_h

Rumuński Narodowy Program Badawczo-Rozwojowy

Rumuński rząd zatwierdził Narodowy Program Badawczo-Rozwojowy i Innowacji 2015-2020, który określa priorytetowe kierunki rozwoju w dziedzinie badań i stanowi jeden z kluczowych instrumentów dla wdrażania krajowej polityki w tej dziedzinie. Całkowita wartość projektu to 15 mln RON w okresie pięciu lat (finansowanie z budżetu państwa, które nie podlega zwrotowi środków zewnętrznych i wkładu ze strony […]

Czytaj więcej
Fotolia_86722933_M

Rumunia zamierza zwiększyć liczbę MŚP o 40%

Zgodnie z treścią Narodowego Programu Rozwoju MŚP 2020, liczba małych i średnich przedsiębiorstw w Rumunii zostanie zwiększona do roku 2020 o ponad 40%. W grudniu 2013 r. liczba małych i średnich przedsiębiorstw w Rumunii wynosiła 474 000. Zgodnie z planem rozwoju do końca 2020 r. liczba ta wzrośnie do 670 000 – powiedział dla Agerpres Cezar Iliu, Dyrektor […]

Czytaj więcej
Fotolia_87524769_M

4,1% wzrost gospodarczy Rumunii w pierwszym kwartale 2015 r.

Według skorygowanych danych Rumuńskiego Instytutu Statystyki (INS), PKB Rumunii wzrosło w pierwszym kwartale 2015 r. o 4,1% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (po wyeliminowaniu czynników sezonowych). W pierwszych trzech miesiącach PKB Rumunii osiągnęło 39,2 mld euro. Ponadto, w porównaniu z ostatnim kwartałem 2014 r., gospodarka rumuńska odnotowała wzrost na poziomie 1,5%. Dane dotyczące […]

Czytaj więcej
Fotolia_84186207_L

Konferencja na temat rynku AeRO z udziałem INC Romania

25 maja 2015 r. Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB) oraz Izba Handlowo-Przemysłowa Rumunii (CCINA), podpisały porozumienie o współpracy strategicznej mającej na celu promowanie rynku kapitałowego w środowisku firm i przedsiębiorców z Rumunii. Jednym z wydarzeń zorganizowanych w ramach tego porozumienia była konferencja na temat rynku AeRO: „Odkryj swój potencjał! Dyskusja na temat możliwości pozyskania […]

Czytaj więcej
7546242532_ecf7056731_h

BNR utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Najnowsze dane makroekonomiczne dotyczące rocznej stopy inflacji pokazują, że utrzymuje się ona poniżej dolnej granicy wahań. Stabilizacja zawdzięczana jest ożywieniu gospodarczemu w I kwartale 2015 r. napędzanemu przez wzmocnienie konsumpcji ostatecznej oraz inwestycji. W celu prawidłowego zarządzania płynnością w systemie bankowym oraz utrzymania stabilności minimalnych wymogów stóp procentowych wobec zobowiązań instytucji kredytowych wypłacanych zarówno w […]

Czytaj więcej