Viewing posts from : Marzec 2015
Fotolia_87524769_M

Nadwyżka budżetowa Rumunii w wysokości 1,5 mld RON

Premier Rumunii Victor Ponta powiedział, że nie wyklucza obniżenia podatków jeszcze przed końcem tego roku, i zobowiązał się do utrzymania deficytu budżetowego w wysokości 1,8 proc. PKB, uzgodnionego z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW). Jeszcze jedną ze zmian, zaplanowanych na przyszły rok przez premiera Pontę, będzie zniesienie podatku od dywidendy. Ma to na celu zachęcenie inwestorów […]

Czytaj więcej
Fotolia_84186207_L

Rumuńska giełda odnotowała wzrost kapitalizacji o 6% za 2014 r.

Łączna kapitalizacja Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB) na koniec ubiegłego roku wyniosła 29,2 miliardów euro. Zgodnie z rumuńskim Urzędem Nadzoru Finansowego (ASF), kapitalizacja rynkowa lokalnych przedsiębiorstw stanowiła 12,2% PKB, co stanowi wynik porównywalny z wynikiem uzyskanym w 2013 r. Ponadto w ubiegłym roku lokalna gospodarka odnotowała wzrost o 2,9%. Według danych ASF, Rumunia była […]

Czytaj więcej
7546242532_ecf7056731_h

BVB zamierza zwiększyć dywidendę o jedną czwartą

Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB) zamierza wypłacić dywidendę w wysokości 11,18 mln lei (2,52 mln euro) z zysku za 2014 r. Jest to wynik wyższy o ponad 24% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Biorąc pod uwagę notowania rynkowe akcji BVB, dywidenda może przynieść około 4% zysk. Łączna wartość dywidendy przewidzianej na ten rok wynosi […]

Czytaj więcej
Fotolia_86722933_M

BCR zmienia prognozę wzrostu gospodarczego Rumunii

Rumuński Bank Handlowy (BCR) podniósł prognozę wzrostu gospodarczego Rumunii na rok 2015 z 2,2% do 2,8%. Wzrost zawdzięczany jest zwiększeniu konsumpcji gospodarstw domowych oraz zmianie prognozy wzrostu gospodarczego Rumunii na rok 2016 z 2,7% do 3%. “Bardzo niska inflacja, poprawa sytuacji na rynku pracy w sektorze prywatnym oraz skłonność rządu do wydatków socjalnych są głównymi […]

Czytaj więcej
7546242532_ecf7056731_h

Optymizm rumuńskich przedsiębiorców względem wzrostu obrotów

Według badań przeprowadzonych przez firmę consultingową Ernst & Young Romania „Wizja rozwoju 2015″, około 64% rumuńskich średnich i małych przedsiębiorstw spodziewa się w tym roku zwiększenia obrotów, w porównaniu z jedynie 50% przedsiębiorstw w Europie. Ponad 260 firm w Rumunii spośród 300 najlepszych firm rumuńskich to małe i średnia przedsiębiorstwa. Oznacza to, że ich obroty […]

Czytaj więcej